Glass light shades

glass shade large.jpg
shade in house at night2.jpg
glass shade no light.jpg
shade detail large.jpg
IMG_8925.jpg
shade with kids.jpg
detail

detail

IMG_3512.jpg